บาคาร่าเว็บตรง HE อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของการทำงานและโลก

บาคาร่าเว็บตรง HE อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของการทำงานและโลก

บาคาร่าเว็บตรง อนาคตของการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน เราจะเตรียมบุคคลให้พร้อมเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างไร?จนถึงปัจจุบัน การศึกษามีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพในการประดิษฐ์และค้นพบ แต่ได้ประนีประนอมอย่างมากในประเด็นเรื่องความยั่งยืน ความจำเป็นในการรวมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้านของชีวิตมนุษย์นั้นเป็นความจริงที่อ้าปากค้าง จึงไม่ปล่อยให้เกิดความรู้โดยบังเอิญและระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องรับผิดชอบ

โดยทั่วไปคิดว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์สองประการ

: เพื่อให้โอกาสในการจ้างงานและเพื่อสร้างความรู้ ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเรา

โลกของธุรกิจได้เติบโตขึ้นนอกเหนือจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและข้อมูลไปสู่ขั้นตอนของการปฏิวัติทางสังคม เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องการอยู่รอดหรือความสะดวกสบายและหันมาใช้ชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้น

บทบาททางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม เช่น Chief Belief Officer, Innovation Evangelist, Futurologist, Change Agent และ Happiness Engineers เป็นต้น เป็นหนึ่งในงานในอนาคตที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเป็นอีกความเป็นจริงที่ไม่สามารถละเลยได้อีกต่อไป

เมื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์กลายเป็นศูนย์กลางของแนวคิดทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยของเราพร้อมที่จะก้าวกระโดดแบบไดนามิกหรือไม่? มหาวิทยาลัยที่ไม่สมัครเป็นสมาชิกอาจกลายเป็นโลกที่ไม่มีการแข่งขันในอนาคต

มหาวิทยาลัยต้องคิดใหม่บทบาทของตน

โรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทางความคิดแบบก้าวหน้า ในระหว่างนั้นเด็กๆ จะสามารถพัฒนาแนวคิดทั่วไปที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความแน่วแน่ การรับรองนี้สามารถให้ได้โดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่การศึกษาระดับอุดมศึกษายังต้องการอุดมการณ์สำหรับการก่อตัวของโครงสร้างทางจิตเพื่อให้สามารถสังเคราะห์และจัดระเบียบแนวคิดที่หลากหลาย กระจัดกระจายและขัดแย้งกันเป็นความคิดที่นำไปปฏิบัติได้

มหาวิทยาลัยใดเลือกที่จะเผยแพร่ในขั้นตอนนี้ เป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาของเรา

 หากบริโภคนิยมมากกว่าแนวคิดสากลนิยมในมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเกิดขึ้นตามนั้น ในระยะยาว แนวทางนี้อาจไม่เป็นประโยชน์เท่าเส้นทางสู่คนรุ่นใหม่ที่แสวงหาชีวิตที่มีคุณภาพ

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต่างมุ่งหวังที่จะส่งเสริมเจตจำนงเสรี นวัตกรรม และความยั่งยืน เพื่อสร้างโลกที่การตัดสินใจทางเศรษฐกิจมีความสำคัญเหนือการตัดสินใจทางสังคม

แต่เราลืมไปว่าทุกการตัดสินใจทางเศรษฐกิจล้วนมีต้นทุนทางสังคมซึ่งแปลเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจสำหรับอนาคต การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อนและการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์เป็นตัวอย่างบางส่วน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีงานละเอียดอ่อนในการสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมเมื่อพูดถึงการพัฒนา บาคาร่าเว็บตรง